Bra mat ska inte bara vara till för högutbildade

Det går en hälsovåg över Sverige och i de delar av världen där man kan bry sig om hälsa, det vill säga, har en så pass hög levnadsnivå att man har råd att ägna sin fritid och tankearbete åt den egna hälsan. Samtidigt som vi äter allt mer och går upp i vikt, går samhället mot en allt större medvetenhet om vad vi stoppar i oss och varifrån maten kommer.

Liksom rapporten som Folkhälsomyndigheten slog fast i en rapport om hälsan bland invånarna i vårt svenska samhälle håller, visar det sig att både hälsa och medvetenheten om hälsosam mat går hand i hand med nivån på folks utbildning. Ju högre utbildning, desto större medvetenhet har vi om matens innehåll och påverka på vår hälsa. Det är synd att det ska till utbildningsnivå för att få oss människor att äta bra mat. Vi önskar att den kunskapen kom alla till del, oberoende människors skolning.

Hälsosam mat har direkt att göra med matens ursprung

En av de viktigaste delarna i hälsa som vi får genom maten har med matens ursprung att göra. Odlar vi maten med bra råvaror? Har vi andra sätt att bekämpa skadedjur på våra grönsaker och frukter än rena rama giftet? Hur växer och uppföds djuren som sedan slaktas och blir vår föda? Ger vi antibiotika till djuren som sedan förs över till oss människor? Måste de stackars djuren bli kannibaler och äta upp andra ur deras egen stam för att överleva? För oss som inte ägnar oss åt jordbruk och djuruppfödning, låter det bisarrt och fruktansvärt att ge kor kadaver av andra kor, när korna är herbivorer; alltså enbart äter gräs och andra grödor.

Närhet och human djurhållning hör ihop

Närheten till djuren har också blivit allt viktigare. Ju längre bort djuren som blir vår föda, hålls, desto grymmare blir slakten och djurhållningen. När djuren levde nära oss människor, behandlades de på ett mer humant sätt. Så borde vi fortsätta ha det. Därför bör vi alla dra ner på köttkonsumtionen och enbart äta kött som har slaktats och fötts upp nära oss; kött som är närproducerat och näruppfött. 

Det innebär KRAV-märkning på kött

De som bor i Stockholm har väldigt få chanser att få närproducerat. Det finns några undantag och då kan man få väldigt fina bitar kött, bara man efterfrågar det. Här vill vi rekommendera allt sorts kött som är KRAV-märkt. Att få sätta en KRAV-märkt stämpel på matvaror innebär att matproducenten har underkastat sig en stor mängd krav. Dels måste maten vara "närproducerat", dels måste den som fött upp djuret ha låtit djuren få ströva fritt så mycket som varoit möjligt under djurets uppväxt, och slaktats i ett närområde, inga lågna vägar över halva Europa. För dem som bor i Stockholm, innebär det att köttet kommer från någon gård på inte mer än 25 mils avstånd. Det samma gäller även stadsbor i Göteborg och Malmö.

21 May 2018