God ventilation är en förutsättning i köket

Ett restaurangkök är en plats där man lagar mat - det är de flesta överens om. Men, det är också en arbetsplats. Köket är till för gästerna sett till att de är deras behov som ska stillas, deras hunger som ska mättas och deras upplevelse som ska bli tillfredsställd. De som arbetar med att tillaga maten däremot, de ägnas sällan en tanke. Faktum är att många som arbetar i kök har väldigt dåliga arbetsmiljöer. Det handlar om en extrem hetta i många fall - givet vad man tillagar givetvis - och det handlar om en, i många fall, onaturligt stress.

Du vet själv att du som gäst vill ha din mat så fort som möjligt - men fortfarande perfekt tillagad. I ett kök så finns det ofta dessutom minimalt med yta; något som ökar olycksrisken och som gör att arbetsmiljön blir än lite sämre. Till detta ska nämnas stekos och andra lukter som påverkar negativt, som sätter sig i kläderna och som gärna stannar kvar i näsan även långt efter att arbetsdagen är över.

Det senare - lukt och stekos - är något som egentligen inte borde vara ett så påtagligt problem om det bara sköttes lite bättre. I ett större kök - som vid en restaurang - så måste man se till att ventilationen är fungerande och det är något som dels är en fråga för restaurangägaren och dels också för ägaren av fastigheten. Den som äger restaurangen måste se till att det finns tillräckligt många - och bra - fläktar som suger upp allt os.

Den senare - fastighetsägaren - har krav på sig att se till att ventilationen i hela fastigheten är i gott skick och att den är anpassad för att hysa in en restaurang. Övriga hyresgäster och/eller bostadsrättsägare får inte bli störda och det gäller såväl ljud som doft. För en fastighetsägare så innebär ansvaret att man - på givna datum och med en given tidsintervall - bokar in en OVK besiktning.

OVK besiktning säkerställer kvalitativ ventilation

Sedan 1992 så är en OVK besiktning något som alla fastighetsägare i Sverige måste förhålla sig till. Det gäller även för skolor, sjukhus, daghem, äldreboende, bibliotek och så vidare - samtliga dessa måste boka in en OVK besiktning.

Varför? Jo, av den enkla anledningen att vi i Sverige hade enorma problem med hur ventilationen såg ut och att man därför var tvungen att agera från Riksdagens sida. En OVK besiktning innebär att en certifierad firma utför en kontroll kring allt som rör ventilationen och systemet. Man gör detta i syfte att förhindra fukt- och mögelskador och att personer som bor - eller vistas - i byggnaden ska riskera att bli sjuka.

Handlar det om en arbetsplats så är god ventilation en förutsättning för att kunna hålla koncentrationen uppe - cirkulerande luft gör oss piggare och håller oss alerta. En OVK besiktning som får anmärkningar innebär att en fastighetsägare får en viss tid på sig att korrigera dessa - om inte så tilldöms han ett vite.

För ett restaurangkök och för de som bor i nära anslutning till ett sådant så blir den här kontrollen extremt viktig. För de anställa ur en arbetsmiljösynpunkt och för de som bor i anlsutning om att kunna leva ett normalt liv - utan att bli störd av lukter från köket i fråga. Det är alltså inte enbart en fråga för den som driver restaurangen; även fastighetsägaren har ett ansvar i att se till att god ventilation finns.

Mer info: https://www.ovkbesiktning.nu/ovk.

11 Jun 2018