Hjälp med matlagning och städning när du blir äldre

Det som är lite sorgligt med att bli äldre är att man ofrånkomligen med tiden tappar förmågan att göra saker man tycker om, om det så är någon typ av motion, att dansa, klättra i berg eller – att laga mat. Den som har matlagning som passion vet vilka känslor det kan framkalla, från planeringen av menyn till inköp av råvaror och så själva matlagningen. Det spelar ingen roll om man lagar mat till vardag eller till fest, matlagningen lockar och skänker glädje. När man blivit så gammal att man inte längre orkar vare sig handla eller stå vid spisen kan det nästan kännas som att livet har tappat lite av sin mening.

Hemtjänst – en modern företeelse

Det är för att äldre ska kunna fortsätta leva på ett så normalt sätt som möjligt i sina hem som vi har hemtjänst i Sverige. För många unga kanske konceptet hemtjänst känns som något som alltid funnits, men faktum är att systemet med hemtjänst började växa fram i Sverige först i början av 60-talet, och i sin nuvarande form är hemtjänsten inte mer än några decennier gammal.

Hemtjänst i Stockholm

Alla som känner behov av hjälp i hemmet, vare sig det är med enkla hushållsbestyr eller hygien och omvårdnad, har rätt att ansöka om äldreomsorg i hemmet, hemtjänst. Stockholms kommun har en bra hemsida där man beskriver hur man ansöker om hemtjänst, hur ansökningarna utreds och vad som händer om du blir beviljad eller nekad hemtjänst.

När du ansökt om hemtjänst blir din ansökan behandlad av en biståndshandläggare som gör en bedömning av om du har rätt till omsorg och i så fall i vilken utsträckning. Har du svårt att röra dig och svårt att stå still länge, kan du till exempel få hjälp av hemtjänstpersonal att städa, tvätta och laga mat.

Den fantastiska hemtjänsten

Rätten till en hemtjänst är en fantastisk del av vår välfärd, och någonting vi ska vara stolta och glada över och inte ta för given. Den som blir beviljad hemtjänst får en chans att fortsätta göra saker de tycker om, som till exempel att laga mat. Hemtjänstpersonalen blir som en förlängd arm, som kroppsligen gör det den äldre inte klarar av. För den äldre blir det ett sätt att fortsätta göra det man tycker är roligt och givande.

En bra hemtjänstpersonal tar heller inte över alla sysslor utan urskiljning, utan gör en bedömning av vad den äldre kan göra själv och inte. Klarar man att skära grönsaker medan man sitter vid ett bord kan hemtjänstpersonalen göra det tunga arbetet med att hantera grytor och kastruller, plocka fram, diska och ställa undan. Matlagningen blir ett samarbete, där den äldre får hålla i dirigentpinnen och vara den som leder. Ett bra sätt att bli gammal på.

Du hittar mer information om hur det här med hemtjänst fungerar på hemsidan https://www.hemtjänststockholm.nu

hemtjänst

7 Jun 2019